Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu G-MW-05

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ: Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

Mã số thuế: 0105199463

1. Tên gói thầu: G-MW-05 “Thiết kế, cung cấp lắp đặt, phê duyệt mẫu, thí nghiệm, kiểm định, thiết bị đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện; Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, thử nghiệm, hoàn thiện thiết bị thông tin bổ sung cho hệ thống thông tin liên lạc, SCADA/EMS – DA thủy điện Trung Sơn”

– Loại gói thầu: Xây lắp Mua sắm hàng hóa             Phi tư vấn Hỗn hợp 

– Giá gói thầu: 4.480.000.000 VND

– Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế, cung cấp lắp đặt, phê duyệt mẫu, thí nghiệm, kiểm định, thiết bị đo đếm điện năng phục vụ thị trường điện; Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, thử nghiệm, hoàn thiện thiết bị thông tin bổ sung cho hệ thống thông tin liên lạc, SCADA/EMS – DA thủy điện Trung Sơn

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 2,5 tháng

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: thủy điện Trung Sơn

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09giờ00, ngày 26  tháng 07 năm 2016 đến trước 09giờ00, ngày     16 tháng 08 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn – Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Điện thoại/Fax: +84 (0) 43 7100596/ +84 (0) 43 7100597

8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu

10. Thời điểm đóng thầu: 09hgiờ00, ngày 16 tháng 08 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 09hgiờ00, ngày 16 tháng 08 năm 2016

Related Post