Thông báo mời đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng các gói thầu G-EMP-08C-3A, G-EMP-08C-6A, G-EMP-08C-12A

THÔNG BÁO

Mời đấu thầu có sự tham gia của cộng đồng

Các gói thầu:

1.G-EMP-08C-3A“ Mua giống vật nuôi tại địa phương  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)” bao gồm 04 lô thầu:

– Lô số 1: G-EMP-08C-3A/L1“Mua đàn Ong giống  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”;

Lô số 2: G-EMP-08C-3A/L2 “Mua giống Lợn nái địa phương  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”;

Lô số 3: G-EMP-08C-3A/L3 “Mua giống Lợn cỏ địa phương  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”;

 – Lô số 4: G-EMP-08C-3A/L4 “Mua chim Bồ câu giống  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”.

2. G-EMP-08C-6A “Mua 08 tủ trưng bày và đựng thuốc và chế phẩm phục vụ chăn nuôi  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”

3. G-EMP-08C-12A“Mua Vôi bột  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế – IBRD (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án thủy điện Trung Sơn, vay số 8041-VN. Một phần của khoản vay này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

1. Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (sau đây gọi tắt là TSHPCo) là chủ đầu tư dự án thủy điện Trung Sơn thông báo mời đấu thầu có sự tham gia cộng đồng  các gói thầu G-EMP-08C-3A “Mua giống vật nuôi tại địa phương  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)”; G-EMP-08C-6A “Mua 08 tủ trưng bày và đựng thuốc và chế phẩm phục vụ chăn nuôi  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)” và G-EMP-08C-12A “Mua Vôi bột  (CLIP giai đoạn nhân rộng đợt 1 năm 2016)” thuộc dự án thủy điện Trung Sơn.

2. TSHPCo kính mời tất cả các đoàn thể, nhóm cộng đồng, Tổ và Các nhân trong xã trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và huyện Tân Xuân, tỉnh Sơn La có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu cung cấp: Các giống vật nuôi của địa phương, tủ trưng bày và Vôi bột  .

3. Các tổ chức, nhóm cộng đồng, Tổ và Cá nhân có nguyện vọng tham gia đăng ký tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tại công trường, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa trước 16h00, ngày 22 tháng 07 năm 2016.

4. TSHPCo sẽ phát hành Hồ sơ mời thầu cho các Tổ chức cá nhân, Nhóm cộng đồng có nguyện vọng tham gia bắt đầu 9h00 ngày 25/7/2016 đến 16h ngày 04/8/2016 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tại công trường, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Các Tổ chức cá nhân, Nhóm cộng đồng tham gia nộp Hồ sơ chào giá trước 16h ngày 04/8/2016 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tại công trường, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

6. Các tổ chức đoàn thể, nhóm cộng đồng, Tổ có nguyện vọng tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại:

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn. Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà VEAM, ngõ 689, đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 043.7100596  Fax: 043.7100597/ Hoặc tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tại công trường, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Người liên hệ: Ông Hoàng Vĩnh Thắng  (Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu). Điện thoại: 0935599899.

Trân trọng./.

Related Post